Gyermekfelügyelet újra

Munkatársaink sokszor szomorú szívvel olvassák az autista szülők beszámolóit, hogy az óvodák / iskolák a gyermekek tanuláshoz való jogait az intézményben tölthető időtartam csökkentésével jogtalanul korlátozzák.
Az egyik ilyen tipikus eset, amikor a szülő GYOD-on van.
Sajnos a szülőknek tisztában kell lenniük gyermekeik jogaival ahhoz, hogy azt megvédhessék.
A Találj Magadra Egyesület lelkes munkatársai egy állásfoglalást kértek a Belügyminisztérium Támogatási és Foglalkozási Rehabilitációs Főosztályától.
Hálásan köszönjük nekik az ÖSSZES autista gyermeket nevelő szülő nevében!!!
A lényeg:
* GYOD = jövedelempótló juttatás, hiszen a szülő nem tud teljes munkaidőben (azaz heti 40 órában) dolgozni és pénzt keresni
* általános iskolás gyerek (GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke is!!!) 16 óráig tartózkodhat az iskolában
* általános iskolás / középiskolás gyermek (GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke is!!!) 16 óráig részt vehet
1, tanulószobán
2, szakkörön
3, sport foglalkozáson
4, bármin(!)
* az általános iskolában kötelező 16 óráig foglalkozásokat tartani
* EGYMI-be járó gyermekek heti fejlesztő órájának száma minimum 20 óra
* EGYMI-be járó gyermekek óraszámát a Szakértői Bizottság javaslatának + a szülő igényének + a gyerek állapotábak figyelembe vételével kell meghatározni
* ha 16 óra előtt az általános iskolában napközit tartanak, azon a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke is(!!!) 16 óráig részt vehet
* 16-17 óra között viszont a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke NEM vehet részt a gyermek felügyeletben
* az adott intézmény a 16 óráig tartó kötelező benntartózkodást saját hatáskörben NEM CSÖKKENTHETI(!!!)
* óvodában a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke átlagosan maximum 5 órát tölthet
* nappali ellátást nyújtó szociális intézményben a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke átlagosan maximum 5 órát tölthet
* felsőoktatási intézményben a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke átlagosan maximum 5 órát tölthet
átlagosan max 5 óra / nap = néha lehet többet is bent
* GYOD mellet munkahelyre járva a szülő napi 4 órában dolgozhat
* GYOD mellett a szülő OTTHONRÓL KORLÁTLANUL dolgozhat
* az intézmény nem korlátozhatja a gyermek részvételét nyári táborban, iskolán kívüli programon akkor sem, ha az 16 óra után van(!!!)
* nem szólhat bele az intézmény az intézményben töltött időbe(!)
* ha “visszaélés” történik, az a járási hivatal, nem a köznevelési intézmény hatásköre
* ha nem csak a kötelező időt tölti a GYOD-on lévő szülő SNI gyermeke az intézményben, azt 15 napon belül a szülőnek jeleznie kell (!)
AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE NEM KÖTELEZHETI A SZÜLŐT, hogy gyermekét 16 óra előtt haza vigye és a 16 óra utáni programokról sem tilthatja ki!